Nie ten jest odważny, kto się nie boi, ale ten, kto próbuje działać pomimo strachu.

- Beata Bartczak -

Psychologiem, terapeutą SI, pedagogiem, trenerem rozwoju osobistego, szkoleniowcem. Pomagam dzieciom i dorosłym w radzeniu sobie z trudnymi emocjami oraz w przezwyciężaniu kryzysów życiowych, a także tworzę różnego rodzaju narzędzia i pomoce ułatwiające proces terapii i rozwój osobisty.

Kim jestem?

Centrum Diagnozy i Terapii AIS jest firmą specjalizującą się w terapii psychologicznej oraz szkoleniach i konsultacjach psychologicznych. Wieloletnie doświadczenia w pracy z dziećmi zmagającymi się z problemem mutyzmu oraz lękiem zaowocowały stworzeniem autorskich pomocy terapeutycznych, które skutecznie pomagają w procesie terapii.

Nasza oferta obejmuje rozwiązania dedykowane dla ośrodków terapeutycznych, przydatne w trakcie procesu terapii, jak i pomoce edukacyjne do zastosowań w warunkach przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych, jak również w środowisku domowym dziecka.

Terapią osób dorosłych i dzieci, szkoleniami, tworzeniem pomocy terapeutycznych i różnego rodzaju narzędzi wspomagających proces terapii i rozwój osobisty. Jeśli uznasz moje propozycje za interesujące, stwierdzisz, że mogą pomóc Ci w trakcie prowadzonych zajęć, ale i we własnym procesie samopoznania, zapraszam do obejrzenia ich w zakładce Sklep. Zamierzam rozszerzać ofertę, dlatego zachęcam Cię do dzielenia się ze mną uwagami i sugestiami. Jeśli oczekujesz narzędzi terapeutycznych, gier planszowych na określony temat, dotykający wybranego obszaru oddziaływań, daj znać. Może uda się stworzyć coś ciekawego i przydatnego. Wciąż szukam różnych inspiracji.

Moja najważniejsza
życiowa rola?

Bycie matką moich dzieci, dzisiaj już dorosłych. Towarzyszenie im w rozwoju to dla mnie największy zaszczyt i wspaniałe, niesamowite doświadczenie.

Czym się zajmuję?

Krótka informacja na mój temat

Jestem certyfikowanym diagnostą i terapeutą metody integracji sensorycznej (zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej).

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii i studiów pedagogicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Szkoły Trenerów Biznesu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie, studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na kierunku psychologia transportu.

Ukończyłam m.in. kurs I stopnia „Racjonalna Terapia Zachowania (RTZ)”, roczny kurs „Terapia Rodzin” w Polskim Instytucie Ericksonowskim, III-stopniowy kurs doskonalący „Terapia Behawioralna Dzieci”, szkolenie „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program wg integracji odruchów dr Sally Goddard” i wiele innych, niezbędnych do realizacji moich celów życiowych.

W stałej superwizji.

Pracuję jako terapeuta indywidualny, zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi. W obrębie moich zainteresowań znajdują się problemy związane z m.in. mutyzmem wybiórczym, lękiem i nieśmiałością. Aby w tym obszarze profesjonalnie udzielać pomocy psychologicznej, ukończyłam szkolenie „Terapia dziecka z mutyzmem selektywnym” I, II i III etap. Byłam współorganizatorką konferencji pt. ”Usłysz dziecko z mutyzmem w ciszy” zorganizowanej we Wrześni 14 grudnia 2013 r.

Jako psycholog współpracowałam i nadal współpracuję m.in. z placówkami oświatowymi i instytucjami, działającymi na rzecz rodzin (szkoły, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawcze i inne).

W swojej pracy główny nacisk kładę na indywidualną pracę z człowiekiem. Uważam, że najważniejsze w niej jest, aby dotrzeć do ukrytych w każdym zasobów, które można wzmocnić i wspierać. W realizacji tego wyzwania pomagają mi: wykształcenie psychologiczne i wieloletnie doświadczenie zawodowe, a nade wszystko otwartość na spotykanych przeze mnie ludzi.

Pracuję również jako szkoleniowiec Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku w województwach: wielkopolskim, łódzkim, dolnośląskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim.

Beata Bartczak

Nie ten jest odważny, kto się nie boi, ale ten, kto próbuje działać pomimo strachu.

- Beata Bartczak -

Psychologiem, terapeutą SI, pedagogiem, trenerem rozwoju osobistego, szkoleniowcem. Pomagam dzieciom i dorosłym w radzeniu sobie z trudnymi emocjami oraz w przezwyciężaniu kryzysów życiowych, a także tworzę różnego rodzaju narzędzia i pomoce ułatwiające proces terapii i rozwój osobisty.

Kim jestem?

Centrum Diagnozy i Terapii AIS jest firmą specjalizującą się w terapii psychologicznej oraz szkoleniach i konsultacjach psychologicznych. Wieloletnie doświadczenia w pracy z dziećmi zmagającymi się z problemem mutyzmu oraz lękiem zaowocowały stworzeniem autorskich pomocy terapeutycznych, które skutecznie pomagają w procesie terapii.

Nasza oferta obejmuje rozwiązania dedykowane dla ośrodków terapeutycznych, przydatne w trakcie procesu terapii, jak i pomoce edukacyjne do zastosowań w warunkach przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych, jak również w środowisku domowym dziecka.

Terapią osób dorosłych i dzieci, szkoleniami, tworzeniem pomocy terapeutycznych i różnego rodzaju narzędzi wspomagających proces terapii i rozwój osobisty. Jeśli uznasz moje propozycje za interesujące, stwierdzisz, że mogą pomóc Ci w trakcie prowadzonych zajęć, ale i we własnym procesie samopoznania, zapraszam do obejrzenia ich w zakładce Sklep. Zamierzam rozszerzać ofertę, dlatego zachęcam Cię do dzielenia się ze mną uwagami i sugestiami. Jeśli oczekujesz narzędzi terapeutycznych, gier planszowych na określony temat, dotykający wybranego obszaru oddziaływań, daj znać. Może uda się stworzyć coś ciekawego i przydatnego. Wciąż szukam różnych inspiracji.

Moja najważniejsza
życiowa rola?

Bycie matką moich dzieci, dzisiaj już dorosłych. Towarzyszenie im w rozwoju to dla mnie największy zaszczyt i wspaniałe, niesamowite doświadczenie.

Czym się zajmuję?

Krótka informacja na mój temat

Jestem certyfikowanym diagnostą i terapeutą metody integracji sensorycznej (zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej).

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii i studiów pedagogicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Szkoły Trenerów Biznesu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie, studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na kierunku psychologia transportu.

Ukończyłam m.in. kurs I stopnia „Racjonalna Terapia Zachowania (RTZ)”, roczny kurs „Terapia Rodzin” w Polskim Instytucie Ericksonowskim, III-stopniowy kurs doskonalący „Terapia Behawioralna Dzieci”, szkolenie „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program wg integracji odruchów dr Sally Goddard” i wiele innych, niezbędnych do realizacji moich celów życiowych.

W stałej superwizji.

Pracuję jako terapeuta indywidualny, zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi. W obrębie moich zainteresowań znajdują się problemy związane z m.in. mutyzmem wybiórczym, lękiem i nieśmiałością. Aby w tym obszarze profesjonalnie udzielać pomocy psychologicznej, ukończyłam szkolenie „Terapia dziecka z mutyzmem selektywnym” I, II i III etap. Byłam współorganizatorką konferencji pt. ”Usłysz dziecko z mutyzmem w ciszy” zorganizowanej we Wrześni 14 grudnia 2013 r.

Jako psycholog współpracowałam i nadal współpracuję m.in. z placówkami oświatowymi i instytucjami, działającymi na rzecz rodzin (szkoły, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawcze i inne).

W swojej pracy główny nacisk kładę na indywidualną pracę z człowiekiem. Uważam, że najważniejsze w niej jest, aby dotrzeć do ukrytych w każdym zasobów, które można wzmocnić i wspierać. W realizacji tego wyzwania pomagają mi: wykształcenie psychologiczne i wieloletnie doświadczenie zawodowe, a nade wszystko otwartość na spotykanych przeze mnie ludzi.

Pracuję również jako szkoleniowiec Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku w województwach: wielkopolskim, łódzkim, dolnośląskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim.

Beata Bartczak

Nie ten jest odważny, kto się nie boi, ale ten, kto próbuje działać pomimo strachu.

- Beata Bartczak -

Psychologiem, terapeutą SI, pedagogiem, trenerem rozwoju osobistego, szkoleniowcem. Pomagam dzieciom i dorosłym w radzeniu sobie z trudnymi emocjami oraz w przezwyciężaniu kryzysów życiowych, a także tworzę różnego rodzaju narzędzia i pomoce ułatwiające proces terapii i rozwój osobisty.

Kim jestem?

Centrum Diagnozy i Terapii AIS jest firmą specjalizującą się w terapii psychologicznej oraz szkoleniach i konsultacjach psychologicznych. Wieloletnie doświadczenia w pracy z dziećmi zmagającymi się z problemem mutyzmu oraz lękiem zaowocowały stworzeniem autorskich pomocy terapeutycznych, które skutecznie pomagają w procesie terapii.

Nasza oferta obejmuje rozwiązania dedykowane dla ośrodków terapeutycznych, przydatne w trakcie procesu terapii, jak i pomoce edukacyjne do zastosowań w warunkach przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych, jak również w środowisku domowym dziecka.

Terapią osób dorosłych i dzieci, szkoleniami, tworzeniem pomocy terapeutycznych i różnego rodzaju narzędzi wspomagających proces terapii i rozwój osobisty. Jeśli uznasz moje propozycje za interesujące, stwierdzisz, że mogą pomóc Ci w trakcie prowadzonych zajęć, ale i we własnym procesie samopoznania, zapraszam do obejrzenia ich w zakładce Sklep. Zamierzam rozszerzać ofertę, dlatego zachęcam Cię do dzielenia się ze mną uwagami i sugestiami. Jeśli oczekujesz narzędzi terapeutycznych, gier planszowych na określony temat, dotykający wybranego obszaru oddziaływań, daj znać. Może uda się stworzyć coś ciekawego i przydatnego. Wciąż szukam różnych inspiracji.

Moja najważniejsza
życiowa rola?

Bycie matką moich dzieci, dzisiaj już dorosłych. Towarzyszenie im w rozwoju to dla mnie największy zaszczyt i wspaniałe, niesamowite doświadczenie.

Czym się zajmuję?

Krótka informacja na mój temat

Jestem certyfikowanym diagnostą i terapeutą metody integracji sensorycznej (zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej).

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii i studiów pedagogicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Szkoły Trenerów Biznesu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie, studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na kierunku psychologia transportu.

Ukończyłam m.in. kurs I stopnia „Racjonalna Terapia Zachowania (RTZ)”, roczny kurs „Terapia Rodzin” w Polskim Instytucie Ericksonowskim, III-stopniowy kurs doskonalący „Terapia Behawioralna Dzieci”, szkolenie „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program wg integracji odruchów dr Sally Goddard” i wiele innych, niezbędnych do realizacji moich celów życiowych.

W stałej superwizji.

Pracuję jako terapeuta indywidualny, zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi. W obrębie moich zainteresowań znajdują się problemy związane z m.in. mutyzmem wybiórczym, lękiem i nieśmiałością. Aby w tym obszarze profesjonalnie udzielać pomocy psychologicznej, ukończyłam szkolenie „Terapia dziecka z mutyzmem selektywnym” I, II i III etap. Byłam współorganizatorką konferencji pt. ”Usłysz dziecko z mutyzmem w ciszy” zorganizowanej we Wrześni 14 grudnia 2013 r.

Jako psycholog współpracowałam i nadal współpracuję m.in. z placówkami oświatowymi i instytucjami, działającymi na rzecz rodzin (szkoły, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawcze i inne).

W swojej pracy główny nacisk kładę na indywidualną pracę z człowiekiem. Uważam, że najważniejsze w niej jest, aby dotrzeć do ukrytych w każdym zasobów, które można wzmocnić i wspierać. W realizacji tego wyzwania pomagają mi: wykształcenie psychologiczne i wieloletnie doświadczenie zawodowe, a nade wszystko otwartość na spotykanych przeze mnie ludzi.

Pracuję również jako szkoleniowiec Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku w województwach: wielkopolskim, łódzkim, dolnośląskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim.

Beata Bartczak